De missie van V.E.G. de Ark

Wij willen een gemeente zijn waarin ons doel is God te eren en te leven naar Zijn Woord door middel van evangelieverkondiging, bediening van de doop, het Heilig Avondmaal, Bijbelstudie, diaconale zorg en evangelisatie. Onze gemeente staat open voor iedereen en vele komen binnen als gast en sluiten zich later aan als lid. Voor mensen die nooit eerder belijdenis van hun geloof hebben afgelegd bestaat de mogelijkheid een cursus te volgen binnen onze gemeente.