ANBI Certificering

Adres: Rotterdamse weg 137b

Postcode: 3332 AE

Woonplaats: Zwijndrecht

Email: vegdearkzwijndrecht@outlook.com

Website: https://www.deark-zwijndrecht.nl/

RSIN: 818660661

KvK: 67763316

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van VEG De Ark bestaat uit twee ouderlingen en twee diakenen. Geen van de bestuursleden is bevoegd om zelfstandig besluiten te nemen namens VEG De Ark.

Beloning beleid

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding dan wel andere beloningen ten behoeve van de verrichte werkzaamheden voor VEG De Ark. Hetzelfde geldt voor de vele vrijwilligers die werkzaam zijn.

Doelstelling

Wij willen een gemeente zijn waarin ons doel is God te eren en te leven naar Zijn Woord door middel van evangelieverkondiging, bediening van de doop, het Heilig Avondmaal, Bijbelstudie, diaconale zorg en evangelisatie. Onze gemeente staat open voor iedereen en vele komen binnen als gast en sluiten zich later aan als lid. Voor mensen die nooit eerder belijdenis van hun geloof hebben afgelegd bestaat de mogelijkheid een cursus te volgen binnen onze gemeente.

Beleidsplan met vermelding van activiteiten

Elke zondagmorgen komen wij om 10:00 uur bijeen in ons kerkgebouw voor lofprijzing, gebed en overdenking. Er zijn aparte ruimtes waar tijdens de eredienst een groep bij elkaar komt. Dit is de zondagsschool in de leeftijd tot 12 jaar. 

 

Zesmaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd dat open staat voor iedereen die in Christus gelooft.

 

De doop wordt bediend aan kinderen en volwassenen. Ook kunnen kinderen opgedragen worden.

 

Binnen onze gemeente staan kinderen en jongeren centraal. We vinden het erg belangrijk dat zij al vanaf jonge leeftijd bekend worden gemaakt met de Bijbel, ze te bereiken met het Evangelie en hen te helpen discipelen van de Here Jezus te worden.

 

Het jeugdwerk wordt met liefde gedragen door enthousiaste jeugdwerkers. Er zijn 2 coördinatoren die de teams aansturen.

 

Door de weeks is er mogelijkheid om je aan te sluiten bij de bidstond, catechisatie, verschillende kringen etc. 

 

Regelmatig worden er extra activiteiten georganiseerd, bijv. Johannes de Heer zangmiddagen, Israël-avond, Nacht van Gebed, Praisediensten o.l.v. ons Jongerencombo, bloemenworkshops etc.

 

Onze gemeente is aangesloten bij KIZ; Kerken in Zwijndrecht stelt zich ten doel het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken aan iedere bewoner van Zwijndrecht.

http://www.kerkeninzwijndrecht.nl/

Staat van baten en lasten

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Instelling: vrije evangelische gemeente

Vestigingsplaats: Zwijndrecht