Kringen

Al enige jaren komen kleine groepen mensen (ongeveer 10 personen) vanuit de gemeente maandelijks bij elkaar. Tijdens deze kringgesprekken worden onderwerpen besproken die actueel en divers zijn; zo worden bepaalde Bijbelboeken besproken zoals de Romeinen brief, Daniël en Openbaringen. Er zijn op dit moment 2 kringen. Om de kringleiders beter toe te rusten om de kring te leiden hebben de kringleiders hiervoor een opleiding gevolgd. Als u meer wilt weten over de kringen dan kunt u een reactie sturen naar de kerkenraad.