EMUNAH

De gemeente heeft sinds 2016 een eigen 'jongeren muziekgroep' genaamd 'EMUNAH'. Vier van onze jongeren begeleiden geregeld de eredienst met zang en gitaar. Ook heeft EMUNAH een aandeel in bijzondere diensten; zoals een jongerendienst of praisedienst.
Zij zingen meestal liederen uit de bundel van Johannes de Heer en Opwekking.