Over ons

Vijftig jaar geleden, op 16 maart 1960, werd onze gemeente officieel opgericht. Nadat enkelen jaren hier in Zwijndrecht evangelisatie bijeenkomsten waren gehouden onder lieidng van ds. Husson, was de tijd rijp om zelfstandig te worden.

Ds. Husson was voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente te Hendrik Ido Ambacht. Enkele kerkenraadsleden van deze gemeente, die in Zwijndrecht woonden, vormden de kwartiermakers en ds. Husson werd de voorganger/consulent.

En zo is het begonnen, als een mosterdzaadje, door God gezaaid in vruchtbare bodem en gegroeid door de kracht van de Geest. Er werd eerst in een lokaal 'gewerkt' maar toen dit te klein was werden er plannen gemaakt voor een eigen gebouw. En met veel inspanning is het kerkgebouw verrezen aan de Saturnusstraat 1. Geweldig!

 


De Dominee

De periode van ds. W.P. de Jonge loopt als een rode draad door de geschiedenis van de Ark heen. Eerst als parttime evangelist, later als voorganger heeft hij door Gods genade veel gedaan voor onze gemeente. Zijn prediking trok velen naar het kerkje naast de begraafplaats. Een prediking waarin de genade van God in Jezus duidelijk werd verkondigd. Een rijke boodschap in een tijd dat de Bijbel steeds meer verschraalde en bekritiseerd werd.

Zijn plotselinge heengaan was dan ook een aderlating voor de kleine gemeente.

Maar God heeft ook toen laten zien dat Hijzelf plannen had met deze groep.

Zo kwam de heer Nijman uit Dordrecht als geroepen. Hij heeft de interim periode de woordverkondiging op voortreffelijke wijze voortgezet, totdat ds. Wilzing kwam, onze vorige voorganger. Samen met de directie van De Lindonk, waarmee we in de tijd van ds. de Jonge al duidelijke afspraken hadden gemaakt, hebben we hem beroepen en op zondag 27 augustus 2001 werd ds. Wilzing bevestigd in een feestelijke dienst in de Koningskerk.

 

Na een periode van 16 jaar, in onze gemeente gediend te hebben, heeft ds. Wilzing op 2 april 2016 afscheid genomen van de gemeente om van zijn wel verdiende pensioen te gaan genieten.

 

Op 11 september 2016 is ds. van Weeghel bevestigd in onze gemeente. Na 2 jaar het evangelie te hebben verkondigd en pastorale zorg te hebben verleend hebben we i.v.m. financiële tekorten helaas afscheid moeten nemen van ds. van Weeghel als vaste predikant. 

 

In de periode na het vertrek van ds. van Weeghel hebben wij gewerkt met alleen maar gastpredikanten.
Sinds augustus 2022
is Pieter de Jonge bevestigd als parttime voorganger en hierdoor in de voetsporen getreden van zijn vader ds. W.P. de Jonge. Verder vullen we de diensten aan met gastpredikanten. 

 

Buiten één keer in de twee weken voor te gaan, verleend onze voorganger ook de pastorale zorg binnen de gemeente en leidt hij een kring. Tevens is hij lid van de kerkenraad. 

Pieter volgt tevens een opleiding bij het 'Evangelische College'.

Pieter de Jonge

Het oude gebouw

Toen wij van de burgerlijke gemeente te horen kregen dat ons gebouw 'de Ark' in de weg stond omdat de gehele wijk, de Sterrenbuurt, een upgrading kreeg kwam daar weer zo'n moment waarbij we ons afvroegen: wat kan de bedoeling zijn van deze verandering?

We hadden als gemeente al een aantal moeilijke momenten achter de rug, crisis momenten. Het gebed dat wij opgedragen hadden naar onze grote Opdrachtgever bleef niet onbeantwoord.

Ons huidig gebouw

We kregen als kerkenraad een telefoontje van de directie van de Lindonk dat wij zondag hun nieuwe kapel zouden kunnen huren. Wij werkten als gemeente al vele jaren samen met de Lindonk, Ds. de Jonge was in zijn tijd geestelijk verzorger van dit huis en deed dat parttime, samen met onze gemeente, fifty-fifty. En ds. Wilzing deed dat op dezelfde basis, deels voor de Lindonk, dat inmiddels was opgegaan in de Swinhove groep en deels voor onze Vrije Evangelische Gemeente.

En zo mochten we op zondag 14 april 2002 de aangepaste kapel van de Lindonk als kerkzaal voor onze gemeente officieel in gebruik nemen. Een nieuwe periode brak aan, een periode van groei en ontwikkeling die zich doorzet tot nu. Inmiddels huren we nu buiten de kerkzaal, ook de aangelegen ruimtes en de keuken. Momenteel zijn de ruimtes aangepast en verbouwd en zullen we binnenkort met de aanpassingen van de keuken starten. 

Met veel dankbaarheid kunnen we terugzien op 50 jaar V.E.G. Zwijndrecht. Dan worden we stil en vol eerbied danken wij onze hemelse Vader voor Zijn leiding en Zijn trouw. 

 

Lied 149 uit Johannes de Heer vertolkt het zo mooi:

 

Groot is Uw trouw o Heer.

Al wat wij nodig hadden hebt Gij gegeven.

Groot is Uw trouw o Heer, aan ons betoond.