Kinderen & Jongeren

Binnen onze gemeente staan kinderen en jongeren centraal. We vinden het erg belangrijk dat zij al vanaf jonge leeftijd bekend worden gemaakt met de Bijbel, ze te bereiken met het Evangelie en hen te helpen discipelen van de Here Jezus te worden.

 

2 Timoteus 2:1-2

"Mijn kind, wees sterk door de gemeente van Christus Jezus. Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij heb gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen."

Leiding zondagsschool


Tot 12 jaar

Iedere zondag, tijdens de eredienst hebben de kinderen van 0-12 jaar hun eigen dienst. Deze diensten zijn als volgt ingevuld:

 

Met de kinderen van de zondagsschool werken wij met de 'Peuter Bijbel'. Elke zondag bestuderen we een stukje uit de Bijbel en hebben daar een passend werkje of knutseltje bij.

Vanaf 12 jaar

Voor de jongeren van 12 jaar en ouder is er geen eigen dienst meer op de zondagmorgen, zij nemen deel aan de eredienst.

 

Twee keer per jaar wordt er een Jongerendienst gehouden. Daarin hebben de jongeren een groot aandeel.
Een dienst voor en door de jongeren gegeven.