Omdat wij besloten hebben de deuren van onze gemeente tijdelijk te sluiten i.v.m. het virus hebben we wel besloten verbonden te blijven met elkaar door middel van video's. Houd daarom de volgende datums goed in de gaten.

 

24 december kerstavond zang

25 december kerst meditatie & zang

27 december meditatie

3 januari nieuw jaar meditatie

10 januari meditatie

17 januari meditatie

24 januari meditatie

31 januari meditatie

7 februari streaming


De gemeente

Wij stellen ons voor

De Vrije Evangelische Gemeente 'de Ark' in Zwijndrecht is opgericht in 1960 en heeft circa 100 leden en gasten. We zijn aangesloten bij de landelijke Federatie van VEG's.

Vrije Evangelische Gemeenten zijn autonoom en de leden bepalen het beleid ook bij ons. Een belangrijk element is dat de Bijbel als Gods woord wordt aanvaard en dient als richtsnoer voor de gemeente en het leven van haar leden.

 

De kerkenraad wordt door de gemeente gekozen en bestaat uit 4 personen: 2 ouderlingen en 2 diaken.

 

Eredienst iedere zondag ochtend om 10:00 uur