De gemeente

Wij stellen ons voor

De Vrije Evangelische Gemeente 'de Ark' in Zwijndrecht is opgericht in 1960 en heeft circa 50 leden en gasten. We zijn aangesloten bij de landelijke Federatie van VEG's.

Vrije Evangelische Gemeenten zijn autonoom en de leden bepalen het beleid ook bij ons. Een belangrijk element is dat de Bijbel als Gods woord wordt aanvaard en dient als richtsnoer voor de gemeente en het leven van haar leden.

 

De kerkenraad wordt door de gemeente gekozen en bestaat uit 4 personen: 2 ouderlingen en 2 diaken.

 

Eredienst iedere zondag ochtend om 10:00 uur