De eredienst

Elke zondagmorgen komen wij om 10:00 uur bijeen in ons kerkgebouw voor lofprijzing, gebed en overdenking. Er zijn aparte ruimtes waar tijdens de eredienst een groep bij elkaar komt. Dit is de zondagsschool in de leeftijd tot 12 jaar. Verderop meer informatie over de kinderen en jongeren.

 

Zesmaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd dat open staat voor iedereen die in Christus gelooft.

 

De doop wordt bediend aan kinderen en volwassenen. Ook kunnen kinderen opgedragen worden.

Overzicht sprekers 2023

 

1 januari H. Bijl (Géén streaming, Nieuwjaarsreceptie)

8 januari P. de Jonge

15 januari R. Bambost

22 januari P. de Jonge

29 januari J. Moeleker 

 

5 februari G. van Dijke (Géén streaming)

12 februari P. de Jonge

19 februari H. Bijl (Heilig Avondmaal, Géén streaming)

26 februari P. de Jonge

 

5 maart P. de Jonge

12 maart H. Bijl

19 maart J. Brouwer (Géén streaming)

26 maart J Strietman