Agenda

Bidstond iedere maandag om 19:30 uur (m.u.v. feestdagen)

 

Kerkenraadsvergadering woensdag 5 februari

 

Koffie ochtend elke laatste woensdag ochtend van de maand 

 

Inzameling voedselbank iedere tweede zondag van de maand


 

DOE MEE MET DE WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

 

Maandag 20 januari tot en met vrijdag 24 januari worden er elke dag vanaf 18.45 uur (inloop) tot 20.00 uur interkerkelijke gebedsbijeenkomsten gehouden in Zwijndrecht. In de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid bidden kerken samen voor eenheid van christenen, voor de wijk, ons land én de wereld. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Deze gebedsbeweging van eenheid begon al ruim 150 jaar geleden. Naar schatting doen zo'n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief. De week van gebed Zwijndrecht wordt dit jaar gehouden in de Maranathakerk, Koninginneweg 1A. De avonden worden ingeleid door een voorganger uit één van de Zwijndrechtse kerken. Afwisselend werken hieraan mee: maandag ds. Jan Ophoff, dinsdag Danny Dane, woensdag ds. Steven Kafoe, donderdag Jeanet Hertsenberg en  vrijdag ds. Floor Maaijen. Het thema is “Buitengewoon” n.a.v. Handelingen 28:2 waar het gaat  over vertrouwen en buitengewone vriendelijkheid op Malta. De situatie rondom de schipbreuk van Paulus wordt elk jaar door de christenen van Malta herdacht en staat centraal in deze week. Na een korte meditatie over een Bijbelgedeelte start de eerste gebedsronde, die eindigt met het zingen van een lied. Er wordt in kleine groepjes gebeden en u/ jij bent vrij om te luisteren of mee te bidden. Via de beamer worden steeds gebedspunten aangereikt. Mooi om zo verbonden te zijn met christenen uit andere kerken en landen en samen te bidden. In landen met beperkte vrijheid komen vaak alle christenen samen, zelfs met gevaar voor hun leven. Hier kan alles in vrede en vrijheid en worden deze bijeenkomsten vaak minimaal bezocht. Zullen we laten zien dat wij hier in het westen ook graag één Lichaam van Christus willen vormen en samen bidden? We hopen op een grote opkomst uit alle kerken!

 

 

 

YOUTH PRAYER NIGHT 17 JANUARI

 

Deze gebedsavond voor jongeren van 12 tot 25+, jeugdleiders en iedereen die zich jong voelt, gaat vooraf aan de week van gebed. Op vrijdag 17  januari start de YPN om 20.00 uur met een mooi programma ook in de Maranathakerk. Lets Pray Together!  Met spreker Jeroen Bos, student in Ede, verschillende gebedsvormen en er is muziek met een speciale gelegenheidsband. Ook is er frisdrank en wat lekkers rond ongeveer 22.00 uur en tijd om bij te praten.  Een mooie gelegenheid om elkaar als christenjongeren en jongerenwerkers/leiders uit andere kerken te ontmoeten. Doe je mee? We hopen je te zien!

 PRAISEDIENST MET MAURITS AMOUREUS 2 FEB
Zondagavond 2 februari is er om 19.30 uur een Praisedienst in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73. Een interkerkelijke dienst met worship en bezinning, dit keer o.l.v. Maurits Amoureus van We Move Nederland uit Rotterdam. Hij neemt ons mee naar Handelingen 1:8, waar Jezus tegen zijn discipelen zegt dat zij moeten wachten op de Heilige Geest. 
De muziek wordt dit keer verzorgd door praisegroep Worship. Iedereen vanuit Zwijndrecht en omstreken is van harte welkom bij deze interkerkelijke Praisedienst. Kom ook en neem vrienden en bekenden mee! Aanvang is 19.30 uur en na afloop is er een hapje en drankje.
Het Bethel Praise team (praise@gkzwijndrecht.nl)