De federatie

Wij zijn als Vrije Evangelische Gemeente 'de Ark' aangesloten zij de Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Bij de Federatie zijn 13 andere Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) aangesloten.

Vrije Evangelische Gemeenten bestaan al sinds 1834 toen vele christenen de Staatskerk verlieten. Een deel ding verder als gereformeerden, afgescheiden, een ander deel vormde zich tot de vrije christelijke gemeenten die als basisprincipe stelden dan de Bijbel als Gods woord de enige richtsnoer voor ons leven is. In 1881 is de naam veranderd in Vrije Evangelische Gemeenten.

Het woord 'Vrije' slaat niet op de Bijbel interpretatie, maar op het niet gebonden zijn aan kerkelijke wetten en autoriteiten. Vandaar dat elke Vrije Evangelische Gemeente autonoom is. Wel werken we samen met andere VEG's in Nederland. Eerst samen met de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en vanaf 1994 samen in een Federatie. De overgang van bond naar Federatie had vooral te maken met de toenemende liberale (lees: vrijzinnige) theologie en twijfels over het waarheidsgehalte van de Bijbel.

De Federatie is dus geen synode maar een samenwerkingsverband die zich als taak stelt Gods opdracht goed in beeld te houden, elkaar tot steun zijn en om ontwikkelingen te initiëren en uit te wisselen. De Federatie houdt 2 maal per jaar een landelijke vergadering voor de kerkenraden van de aangesloten gemeenten. Verder is er een curatorium dat zich bezig houdt met opleiden van predikanten aan de christelijke hogeschool Ede.

De onderstaande Vrije Evangelische Gemeenten zijn bij de Federatie aangesloten:

 • 'De Ark' Almere (http://www.deveiligehaven-almere.nl/)
 • 'De Rank' Emmeloord
 • V.E.G. Geldermalsen (http://www.veg-geldermalsen.nl/)
 • 'De Ark' Gorinchem 
 • 'De Bron' Gorinchem/Dalem (http://www.vegdebron.nl/)
 • V.E.G. Groningen (http://www.vegvangroningen.nl/)
 • V.E.G. Den Helder (http://www.vegdenhelder.nl/)
 • V.E.G. Hilversum (http://www.veghilversum.nl/veg30/)
 • V.E.G. Huizen 
 • 'De Brug' Joure (http://www.vegjoure.nl/d/views/home.php)
 • 'De Burcht' Sleeuwijk (http://www.deburchtsleeuwijk.nl/)
 • 'Maranatha' Westkapelle 
 • V.E.G de Ark Zwijndrecht (http://www.deark-zwijndrecht.nl/)