De eredienst

Elke zondagmorgen komen wij om 10:00 uur bijeen in ons kerkgebouw voor lofprijzing, gebed en overdenking. Er zijn aparte ruimtes waar tijdens de eredienst een groep bij elkaar komt. Dit is de zondagsschool in de leeftijd tot 12 jaar. Er is een jongerenkring vanaf 12 jaar die eens in de 3 weken samen komen. Verderop meer informatie over de kinderen en jongeren.

 

Zesmaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd dat open staat voor iedereen die in Christus gelooft.

 

De doop wordt bediend aan kinderen en volwassenen. Ook kunnen kinderen opgedragen worden.


Overzicht sprekers 2020

5 januari: H. Bijl

12 januari: F. Koopmans

19 januari: J. den Besten

26 januari:  J. Brouwer

 

2 februari:  B. van Weeghel (Heilig Avondmaal)

2 februari: Johan de Heer zangmiddag (gastspreker: P. de Jonge)

9 februari: W. Biesheuvel

16 februari: J. Brouwer

23 februari: H. Bax

 

1 maart: J. van 't Sant

1 maart: Johan de Heer zangmiddag (gastspreker: P. de Jonge)

8 maart: G. Blonk (Bidzondag)

15 maart: R. Holvast

22 maart: A.J. Wilzing 

29 maart: J. den Besten

 

5 april: B. van Weeghel

5 april: Johan de Heer zangmiddag (gastspreker: H. Bijl)

10 april: H. Bijl (Goede Vrijdag) (Heilig Avondmaal)

12 april: H. Biesheuvel (Pasen)

19 april: J. Brouwer

26 april: P. de Jonge

 

3 mei: H. Bax

3 mei: Johan de Heer zangmiddag (gastspreker: H. Bijl)

10 mei: A.J. Wilzing 

17 mei: J. van 't Sant

21 mei: G. Blonk (Hemelvaart)

24 mei:  J. Brouwer

31 mei: H. Bax (Pinksteren)

 

7 juni: J. den Besten (Heilig Avondmaal)

7 juni: Johan de Heer zangmiddag (gastspreker: H. Bijl)

14 juni: J. Brouwer

21 juni: W. Biesheuvel

28 juni: G. van Dijke


Kinderen & Jongeren

Binnen onze gemeente staan kinderen en jongeren centraal. We vinden het erg belangrijk dat zij al vanaf jonge leeftijd bekend worden gemaakt met de Bijbel, ze te bereiken met het Evangelie en hen te helpen discipelen van de Here Jezus te worden.

 

Het jeugdwerk wordt met liefde gedragen door zo'n 9 jeugdwerkers. Er zijn 2 coördinatoren die de teams aansturen. Hieronder vind u de namen. Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt kunt u altijd contact met hun opnemen.

  • Zondagsschool: Ellen Boom (078) 625 80 32
  • Jongerenkring: Pieter de Jonge (078) 616 28 92

2 Timoteus 2:1-2

"Mijn kind, wees sterk door de gemeente van Christus Jezus. Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij heb gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen."

Leiding zondagschool

Leiding jongerenkring

Tot 12 jaar

Iedere zondag, tijdens de eredienst hebben de kinderen van 0-12 jaar hun eigen dienst. Deze diensten zijn als volgt ingevuld:

 

Met de kinderen van de zondagsschool werken wij met de 'Samenlees Bijbel'. Elke zondag bestuderen we een stukje uit de Bijbel en hebben daar een passend werkje of knutseltje bij.

Vanaf 12 jaar

Voor de jongeren van 12 jaar en ouder is een geen eigen dienst meer op de zondagmorgen, zij nemen deel aan de eredienst.

Wel is er voor hun één keer in de drie werken de 'Jongerenkring'. Deze vindt plaats op zondag avond, waarin een Bijbelstudie wordt gegeven door de leiding van de Jongerenkring en waarna de avond wordt ingevuld met een activiteit gekozen en uitgewerkt door de een van de jongeren. De Jongerenkring wordt gehouden in de counter van de kerk.

 

Twee keer per jaar wordt er een Jongerendienst gehouden. Daarin hebben de jongeren een groot aandeel. Een dienst voor en door de jongeren gegeven. Één keer per jaar gaat de jongerenkring en leiding een weekend op 'kamp'. Buiten leuke activiteiten houden ze Bijbelstudies en staat saamhorigheid en gezelligheid ook hoog in het vaandel.


Catechisatie

Om de week op woensdagavond wordt er tijdens het winterseizoen catechisatie gegeven voor twee groepen: jongeren en volwassenen.


Bidstond

Elke maandag avond om 19:30 uur wordt er in de consistorie de bidstond gehouden waar voorbeden worden gedaan.


Kringen

Al enige jaren komen kleine groepen mensen (ongeveer 10 personen) vanuit de gemeente maandelijks bij elkaar. Tijdens deze kringgesprekken worden onderwerpen besproken die actueel en divers zijn; zo worden bepaalde Bijbelboeken besproken zoals de Romeinen brief, Daniël en Psalm 119 en is er voor starters de Alphacursus. De cursus behandelt de grondbeginselen van ons christelijk geloof. Er zijn op dit moment 4 kringen. Om de kringleiders beter toe te rusten om de kring te leiden hebben 9 personen kringleidersopleiding gevolgd. Als u meer wilt weten over de kringen dan kunt u een reactie sturen naar de kerkenraad.


Het jongeren COMBO

De gemeente heeft sinds 2016 een eigen 'jongeren zang combo'. Drie van onze jongeren begeleiden geregeld de eredienst met zang. Zij zingen meestal opwekkingsliederen. Opwekkingsliederen zijn over het algemeen geschreven met een bepaalde blijheid en passen goed bij de moderne tijd.