De eredienst

Elke zondagmorgen komen wij om 10:00 uur bijeen in ons kerkgebouw voor lofprijzing, gebed en overdenking. Er zijn aparte ruimtes waar tijdens de eredienst een groep bij elkaar komt. Dit is de zondagsschool in de leeftijd tot 12 jaar. Verderop meer informatie over de kinderen en jongeren.

 

Zesmaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd dat open staat voor iedereen die in Christus gelooft.

 

De doop wordt bediend aan kinderen en volwassenen. Ook kunnen kinderen opgedragen worden.


Overzicht sprekers 2021

 

 5 september J. Brouwer

12 september G. van Dijke

19 september S. Verhorst

26 september J. Verschoor

 

3 oktober A.J. Wilzing (Israëlzondag)

10 oktober P. v.d. Hoff (Heilig Avondmaal)

17 oktober P. Mostert 

24 oktober H. Rothuizen

31 oktober G. v. Dijke

 

7 november R. Holvast

14 november H. Biesheuvel

21 november J. den Besten

28 november P. de Jonge (Herdenking overledenen)

 

5 december S. Verhorst

12 december W. Mourits (Heilig Avondmaal)

19 december L. Lok

25 december P. de Jonge (Kerst)

26 december J.J. Bijl

 


Kinderen & Jongeren

Binnen onze gemeente staan kinderen en jongeren centraal. We vinden het erg belangrijk dat zij al vanaf jonge leeftijd bekend worden gemaakt met de Bijbel, ze te bereiken met het Evangelie en hen te helpen discipelen van de Here Jezus te worden.

 

2 Timoteus 2:1-2

"Mijn kind, wees sterk door de gemeente van Christus Jezus. Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij heb gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen."

Leiding zondagschool

Tot 12 jaar

Iedere zondag, tijdens de eredienst hebben de kinderen van 0-12 jaar hun eigen dienst. Deze diensten zijn als volgt ingevuld:

 

Met de kinderen van de zondagsschool werken wij met de 'Kinder Bijbel'. Elke zondag bestuderen we een stukje uit de Bijbel en hebben daar een passend werkje of knutseltje bij.

Vanaf 12 jaar

Voor de jongeren van 12 jaar en ouder is een geen eigen dienst meer op de zondagmorgen, zij nemen deel aan de eredienst.

 

Twee keer per jaar wordt er een Jongerendienst gehouden. Daarin hebben de jongeren een groot aandeel. Een dienst voor en door de jongeren gegeven. 


Bidstond

Elke maandag avond om 19:30 uur wordt er in de consistorie de bidstond gehouden waar voorbeden worden gedaan.


Kringen

Al enige jaren komen kleine groepen mensen (ongeveer 10 personen) vanuit de gemeente maandelijks bij elkaar. Tijdens deze kringgesprekken worden onderwerpen besproken die actueel en divers zijn; zo worden bepaalde Bijbelboeken besproken zoals de Romeinen brief, Daniël en Openbaringen. Er zijn op dit moment 2 kringen. Om de kringleiders beter toe te rusten om de kring te leiden hebben de kringleiders hiervoor een opleiding gevolgd. Als u meer wilt weten over de kringen dan kunt u een reactie sturen naar de kerkenraad.


Het jongeren COMBO

De gemeente heeft sinds 2016 een eigen 'jongeren zang combo'. Drie van onze jongeren begeleiden geregeld de eredienst met zang. Sinds kort zijn zij uitgebreid met een pianist en gitarist, ook heeft het combo een aandeel in bijzondere diensten; zoals een jongerendienst of praisedienst. Zij zingen meestal opwekkingsliederen. Opwekkingsliederen zijn over het algemeen geschreven met een bepaalde blijheid en passen goed bij de moderne tijd.